CD-LICENSER

Klicka på underrubrikerna ovan för att komma till rätt licens


Allmänna regler

Bilderna på CD:n "Bilder att tala med" är skyddade av svensk Copyright och enligt Lagen om Upphovsrätt.
Detta innebär att det inte är tillåtet att använda bilderna på annat sätt eller i annat syfte än vad som står beskrivet i de olika licensformerna.

Bilderna på CD-n får ej kopieras och/eller skrivas ut och spridas.

All annan och/eller kommersiell användning än vad som står beskrivet i de olika licenserna är ej tillåten.

Enligt Lagen om Upphovsrätt (SFS 1960:729, med efterföljande ändringar).


Licensregler:

Bilderna på Nilbilds CD-ROM "Bilder att tala med"är i första hand tänkta att användas tillsammans med Nilbild´s tryckta bilder i de olika uppsättningarna. Bilderna är också ämnade att användas för träning vid dator där dessa kan användas i olika styrprogram, såsom "Musse" etc.

Bilderna på CD:n kan även användas för utprovningsändamål, exempelvis vid utprovning av kommunikationsbilder eller någon kommunikationsapparat.


För användning på annat sätt än ovan beskrivet och/eller kommersiell användning/spridning krävs skriftligt
avtal med Nilbild AB.


Vi tackar Er för att Ni respekterar Copyrighten och använder
licensierad programvara när Ni nyttjar Nilbilds bildarkiv.